Kaikkudanna Nilavu
Jayaram, Kalabhavan Mani, Ranjetha
Meenakshi Kalyanam
Mukesh, Kalabhavan Mani, Jagathy
Meenakshi Kalyanam
Mukesh, Kalabhavan Mani, Jagathy
Maandrikam
Mohanlal, Jagadeesh, Vinitha
Maandrikam
Mohanlal, Jagadeesh, Krishna Kumar