MANJUKALAPAKSHI

STARRING:

Vijay Menon, Niranjana, Shaqeela , Jayadevan.